תמונה מתהליך יצור המשלב אלקטרו-ארוזיה חוט ושיקוע של 70 אינסרטים לתבנית
גלגל שיניים מיניאטורי -חיתוך בחוט 0.1 מ"מ
חלקי תבנית מיניאטורים-עיבוד מדויק ב3 דפינות
חלק רפואי המשלב טכנולוגיות כירסום ואלקטרו-ארוזיה חוט ושיקוע באמצעות ריתוכי לייזר
גלגל שיניים מיניאטורי - בוצע באלקטרו-ארוזיה שיקוע
חלק מאינקודר אופטי -חיתוך בחוט  מ"מ0.1
אינסרטים לתבנית 32 מובלעות -פעולות אלקטרו-ארוזיה חוט ושיקוע מדויקות
תמונה מתהליך יצור המשלב אלקטרו-ארוזיה חוט ושיקוע של 70 אינסרטים לתבנית